Groepsbehandeling

Therapie in groepsverband

Het is mogelijk om verschillende therapieën in groepsverband te volgen. Deze behandelingen voldoen aan de stand van wetenschap en praktijk en vallen onder verzekerde zorg. Wij werken volgens de kwaliteitsstandaarden, die ontwikkeld zijn door Akwa GGZ. Dat betekent dat we de behandeling kiezen, waarvan bewezen is dat deze het meest effectief is bij uw klachten. 

Therapieën in groepsverband

Mindfulness Based Cognitive Therapy

MBCT is groepstherapie waarin een combinatie van CGT en Mindfulness centraal staat. De therapie is een aanvulling op de individuele cognitieve gedragstherapie voor patiënten die in een herstellende fase zitten. 

Meer weten

Het doel van de behandeling is om je te helpen een andere relatie aan te gaan met negatieve gedachten en je los te maken van zichzelf in standhoudende mentale gewoonten. Hierdoor leer je om met een accepterende, niet-oordelende houding aandacht te besteden aan je ervaring in het huidige moment.

Dieetpsychologie

Om af te vallen en op gewicht te blijven is het van belang anders om te gaan met gedachten over eten, diëten, afvallen en jezelf. Cognitieve gedragstherapie is de enige psychologische therapie die bewezen effectief is bij afvallen en op gewicht blijven.

Meer weten

Het doel van de behandeling is controle krijgen over het eetgedrag. In eerste instantie wordt een regelmatig eetpatroon geïntroduceerd. Vervolgens ligt de focus op het veranderen van disfunctionele gedachten. En, het loskomen van de zichzelf in standhoudende mentale gewoonten met als doel het aanleren van een alternatief eetpatroon en alternatieve coping strategieën.

Competitive Memory Training (Comet)

Uitgangspunt bij deze methode is, dat een negatief zelfbeeld in stand gehouden wordt doordat positieve gedachten en beelden in het brein minder vaak ‘voorrang’ krijgen. 

Meer weten

Het doel van de training is het voelbaar maken van wat men al weet over zichzelf. Deelnemers leren op een meer realistische manier naar zichzelf kijken door meer aandacht te richten op positieve eigenschappen.

Psychodynamische psychotherapiegroep

Psychodynamische psychotherapie is een inzichtgevende vorm van persoonsgerichte psychotherapie. Bij psychodynamische therapie worden (on)bewuste emoties en gedachten zichtbaar gemaakt.

Meer weten

Bij psychoanalytische psychotherapie gaan we ervan uit dat we ons vaak niet bewust zijn van de drijfveren van ons gedrag. Soms wordt iemand in zijn functioneren geremd door gevoelens die niet alleen met gebeurtenissen in het hier en nu te maken hebben. Het doel van deze therapievorm is het bewust maken van verborgen gedachten en gevoelens. Dat maakt het mogelijk om psychische problemen beter te begrijpen, te verwerken en op zoek te gaan naar andere mogelijkheden om met deze situaties om te gaan.

 

Inzichtgevende psychotherapie

Inzichtgevende psychotherapie is gericht op terugkerende interactiepatronen die vaak zijn ontstaan in de kindertijd. Bewustwording van deze patronen, op een meer emotioneel niveau, kan het mogelijk maken andere en gezondere keuzes te maken in het leven.

Meer weten

Het doel van deze therapie is om meer inzicht te krijgen in de achtergronden en oorzaken van problemen, klachten of datgene waar je in vastloopt. De volgende stap is ervoor te zorgen dat je je vrijer voelt in het dagelijkse leven en in contact met anderen, zodat je meer in harmonie kunt leven met jezelf en anderen.

Schematherapie

Schematherapie gaat er van uit dat wij als mensen in de eerste twaalf jaar van ons leven schema’s vormen. Dat wil zeggen, manieren hoe wij onszelf, anderen en de wereld om ons heen ervaren. Eenmaal gevormd zijn schema’s sterk geneigd zich te bevestigen en verstevigen. 

Meer weten

Het doel van schematherapie is om meer inzicht te krijgen in eigen (disfunctionele) patronen en teleren om hier anders mee om te gaan. Het uiteindelijke doel is dat je niet alleen meer inzicht krijgt inde patronen van je eigen gedrag, maar ook leert om waar nodig dit gedrag aan te passen.

Acceptance and Commitment Therapie (ACT)

ACT is een vorm van cognitieve gedragstherapie (CGT). ACT vermindert de invloed van beperkende patronen. Mensen worden geholpen zich los te maken uit de valstrikken van de taal en experiëntiële vermijding.

Meer weten

Het doel van de behandeling is leren accepteren wat niet beïnvloed kan worden en in staat zijn om toegewijd en waardegericht te handelen.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Neem contact op

CTA simpel formulier