Vacature – Patiëntenraad

Oct 15, 2020 | Vacature

Gezocht: voorzitter en twee leden

Over Faas Psychologie 

Faas Psychologie bestaat ruim tien jaar en is uitgegroeid tot een dynamische psychologie praktijk. We staan voor een exclusieve zorgbeleving en geloven dat we dit kunnen bereiken door het bieden van een prettige werkplek voor onze zorgprofessionals. Het team van professionals bestaat uit klinisch psychologen, psychiaters, psychotherapeuten, GZ-psychologen, psychologen en een huisarts. We zijn gevestigd op het landgoed Ter Wadding te Voorschoten en openen per 01-04-2022 een nieuwe vestiging in Voorburg. 

Patiëntenraad

Voor de patiëntenraad in oprichting zijn we op zoek naar een voorzitter en twee leden van de patiëntenraad. De belangrijkste taak van de patiëntenraad is om samen met de organisatie mee te denken over de zorg die geboden wordt en of deze in de praktijk goed verloopt. Het betreft een vrijwillige (maar niet vrijblijvende) rol. De patiëntenraad behartigt de belangen van alle patiënten van Faas Psychologie.

We zoeken een enthousiaste voorzitter met het volgende profiel en takenpakket:

 • Affiniteit met de zorg en de visie en doelstellingen van Faas Psychologie
 • Een brede maatschappelijke belangstelling
 • Uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden
 • Bereidheid om tijd en energie ter beschikking te stellen
 • Integer, enthousiast en verantwoordelijkheidsgevoel
 • Denk- en werkniveau op academisch dan wel Hbo-niveau
 • Een collegiale en verbindende stijl
 • Bewaking van de bepalingen uit het medezeggenschapsreglement
 • Toezicht op een goede taakverdeling en coördinatie binnen de patiëntenraad
 • Opstellen van de agenda
 • Leiden van de vergaderingen
 • Vertegenwoordiging van de patiëntenraad

Ook zoeken we twee leden voor de patiëntenraad die mee willen denken en bouwen aan de toekomst van Faas Psychologie

We zoeken twee leden met het volgende profiel:

 • Affiniteit met het werk van een patiëntenraad
 • Inzicht in en/of overzicht van ontwikkelingen in de zorg op regionaal en landelijk niveau
 • Affiniteit met de visie en doelstellingen van Faas Psychologie
 • In staat om beleidsmatig te denken
 • In staat om onderscheid te maken tussen cliënten- en organisatiebelang
 • Een positieve, kritische en constructieve instelling

De patiëntenraad vergadert 2 keer per jaar. Tijdens de overleggen bespreken we onderwerpen die van belang zijn voor de patiënten van Faas Psychologie. Ook brengt de patiëntenraad advies uit aan de Raad van Bestuur op tal van onderwerpen die voor patiënten van belang zijn. Dit is allemaal geregeld in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz). Als lid van de patiëntenraad kunt u meepraten en meedenken over alles wat voor patiënten van belang is.

De patiëntenraad van Faas Psychologie bestaat uit minimaal drie personen. De leden van de patiëntenraad worden benoemd door de Raad van Bestuur. De zittingsperiode is voor een periode van drie jaar. Een lid kan maximaal twee periodes zitting nemen in de patiëntenraad. Als lid van de patiëntenraad krijgt u een reis- en onkostenvergoeding.

Geïnteresseerd?

Als u geïnteresseerd bent in deze rol dan zien wij uw reactie graag tegemoet en hopen we snel kennis te maken. U kunt uw sollicitatie sturen naar info@faaspsychologie.nl. 

Meer interessante artikelen