Tarieven

Vergoedingen 2022

Hier vindt u meer informatie over de kosten en vergoedingen in 2022. Per 1 januari 2022 is het zorgprestatiemodel ingevoerd. De tarieven die hierbij in rekening worden gebracht vindt u in de standaardprijslijst 2022. 

Wij leveren per 1 januari 2022 ongecontracteerde zorg. 

Dit betekent dat u de zorg volledig vergoed krijgt, wanneer u een zuivere restitutiepolis heeft. Vanaf 1 januari 2022 is het Zorgprestatiemodel (ZPM) ingevoerd. Het ZPM gaat over de manier waarop een behandeling in de GGZ wordt betaald.

 

In het ZPM is afgesproken op welke wijze wij uw behandeling in rekening moeten brengen en hoe de rekening betaald moet worden. Het ZPM gaat niet over wélke zorg u krijgt of hoe u die krijgt.

Hoe werkt het zorgprestatiemodel?

Uw behandeling bestaat uit verschillende onderdelen. Bijvoorbeeld gesprekken met een psychiater of deelname aan een groepsbehandeling. In het zorgprestatiemodel heten al deze losse onderdelen zorgprestaties. De zorgprestaties staan op de rekening die u maandelijks van ons ontvangt. Aan de zorgprestaties ziet u voor welk onderdeel van uw behandeling u betaalt. Als u de rekening bij uw zorgverzekeraar declareert, weet de zorgverzekeraar op basis van de zorgprestaties wat hij aan u moet vergoeden.

De zorgprestaties

Bij Faas Psychologie zijn er twee verschillende soorten zorgprestaties:

 • Individuele consulten (behandeling en diagnostiek). Dit zijn de gesprekken, fysiek, telefonisch, via beeldbellen of via email, die u heeft met uw behandelaar.
 • Groepsconsulten. U praat met de behandelaar in een groep met andere patiënten.

Hoe zie ik de zorgprestaties van mijn behandeling?

Het is belangrijk dat het voor u duidelijk is voor welke zorg u betaalt. Daarom ziet u op de rekening uit welke zorgprestaties uw behandeling bestond. Als u vragen heeft over een zorgprestatie op uw rekening kunt u contact met ons opnemen. Wij hanteren voor elk los onderdeel van de behandeling (de zorgprestaties) de NZA-tarieven.

De overheid heeft berekend hoeveel elke zorgprestatie kost.

Er zijn veel verschillende tarieven. Dat komt omdat bij het bepalen van de tarieven onder andere rekening is gehouden met:

^

De setting

Faas Psychologie levert zorgt binnen de setting “Ambulant – Kwaliteitsstatuut sectie III Multidisciplinair”.

^

Het beroep van de zorgverlener

Een psychiater heeft een ander tarief dan een psycholoog.

^

Het type consult

Een diagnostiek consult heeft een ander tarief dan een behandelconsult.

^

De duur van het consult

Hoe langer het consult duurt, hoe hoger de kosten.

^

De plek waar het consult plaatsvindt

Een consult in een specialistische instelling is duurder dan een consult door een zorgverlener met een eigen praktijk.

In de tarievenzoeker van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vindt u alle tarieven. 

Betaling

Als u 18 jaar of ouder bent dan wordt uw ggz-behandeling meestal vergoed uit het basispakket van uw zorgverzekering. Wij informeren u hierover bij de start van uw behandeling. U betaalt eigen risico voor veel vormen van zorg die uit het basispakket van de zorgverzekering worden vergoed. Soms vergoedt de zorgverzekeraar niet uw hele rekening. Bekijk hiervoor goed de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering.

Eigen risico

Het eigen risico wordt per kalenderjaar berekend. 2022 is een kalenderjaar. En 2023 is een nieuw kalenderjaar. Uw zorgverzekeraar berekent of u eigen risico moet betalen. In het zorgprestatiemodel is de behandeling opgebouwd uit losse onderdelen:

De zorgprestaties

Eén gesprek met de zorgverlener is één losse zorgprestatie. De zorgverzekeraar telt de zorgprestaties die in 2022 plaatsvinden mee in de berekening van het eigen risico voor 2022. De zorgprestaties die in 2023 plaatsvinden, tellen mee in de berekening van 2023.

Een voorbeeld: in 2022 heeft u 8 gesprekken met een psycholoog. En in 2023 heeft u 2 gesprekken met een psycholoog. De 8 gesprekken die in 2022 plaatsvinden tellen mee voor uw eigen risico van 2022. De 2 gesprekken die in 2023 plaatsvinden tellen mee voor uw eigen risico van 2023.

Zorgverzekeraars

Welk gedeelte van uw behandeling vergoed wordt, is afhankelijk van een  aantal factoren:

1. Is er sprake van gecontracteerde of ongecontracteerde zorg?

Faas Psychologie biedt ongecontracteerde zorg. Dat wil zeggen dat we voor 2022 geen contracten hebben afgesloten met zorgverzekeraars.

2. Het type polis en de polisvoorwaarden.

Er zijn drie type polissen: de restitutiepolis, de naturapolis en de combinatiepolis. De natura basispolis is de goedkoopste basispolis. De verzekeraar maakt het u gemakkelijk door belangrijke zaken voor u te regelen: de keuze van psychologen en de afhandeling van de declaraties. Hier heeft u dus geen omkijken naar. Deze polis heeft echter grenzen. Het systeem werkt namelijk alleen als u naar psychologen gaat die door de verzekeraar zijn gecontracteerd. Dat hoeven dus geen psychologen bij u in de buurt te zijn. Als een verzekeraar in zijn vergoedingenoverzicht spreekt van 100% vergoeding voor psychologische zorg, dan geldt dit uitsluitend voor gecontracteerde psychologen. De verzekeraars zijn hier vaak niet duidelijk over. Gaat u naar een psycholoog die werkt op basis van restitutie (een contractvrije psycholoog die u zelf de rekening stuurt), dan hebt u altijd recht op een vergoeding. Maar meestal geeft de verzekeraar u dan een lagere vergoeding dan wanneer u zich houdt aan het lijstje van door de verzekeraar gecontracteerde psychologen. Verzekerden met een naturapolis die toch liever hun eigen psycholoog kiezen of door hun huisarts naar een contractvrije psycholoog zijn verwezen, kunnen hierdoor voor financiële verrassingen komen te staan. Dezevariëren van honderd tot duizenden euro’s per behandeling. Daarnaast is er een combipolis. Een restitutiepolis die toch niet alles restitueert. De informatie van verzekeraars over dit soort polissen is vaak moeilijk te doorgronden. Het vergt regelmatig veel zoeken denkwerk om erachter te komen of u met een naturapolis, een restitutiepolis of een combipolis te maken heeft. Sommige verzekeraars zeggen marktconform te vergoeden maar hoe hoog marktconform is blijkt later anders te liggen. Zo is een goedkope polis met de naam ‘gemakpolis’waarschijnlijk een naturapolis. En is een duurdere polis met de naam ‘eigenkeuzepolis’ waarschijnlijk een restitutiepolis. In onderstaand overzicht kunt u zien wie nog wel echt een restitutiepolis heeft. De restitutie basispolis is bij de meeste verzekeraars enkele euro’s per maand duurder dan de naturapolis. Deze polis biedt u volledige vergoeding ongeacht naar welke psycholoog (al dan niet gecontracteerd) u gaat.

De volgende zorgverzekeraars bieden in 2022 een zuivere restitutiepolis aan:

 • ASR
 • Achmea
 • Zilveren Kruis Achmea: Basis Exclusief
 • FBTO: Basis Vrij
 • Stad Holland: Basisverzekering
 • VGZ
 • IZA=VGZ: Eigen Keuze
 • IZZ=VGZ: Restitutie
 • UMC Zorgverzekeraar: Eigen Keuze
 • United Consumers=VGZ: Eigen Keuze
 • Univé: Zorg Vrij
 • VGZ: Eigen Keuze
 • Zekur: Gewoon Zekur Vrij
 • Menzis (machtiging nodig bij Verslaving)
 • Menzis: Basis Vrij
 • PMA=Menzis: Basis Vrij
 • CZ (let op machtiging nodig)
 • CZ: Zorg-keuze-polis
 • IZZ=CZ: Zorg-keuze-polis
 • Aevitae-Eucare: Restitutie

De duur van de behandeling.

Er zijn zorgverzekeraars die in hun voorwaarden hebben staan dat zij slechts een maximaal aantal consulten of minuten vergoeden. Er zijn zorgverzekeraars die een machtiging vragen vanaf een bepaald aantal behandelconsulten of minuten.

Welke diagnose kan worden vastgesteld

Er zijn zorgverzekeraars die in hun voorwaarden hebben staan dat je bij sommige diagnoses eerst een machtiging moet aanvragen. Bij Menzis moet bij een behandeling gericht op verslavingsproblematiek een machtiging worden aangevraagd.

Moet ik een machtiging aanvragen?

Er zijn zorgverzekeraars die eisen dat een machtiging aangevraagd moet worden als u zorg wilt afnemen bij een ongecontracteerde zorgaanbieder. Zonder deze machtiging wordt uw behandeling niet vergoed. Het verschilt per zorgverzekeraar of een machtiging moet worden aangevraagd voor 2022 in het geval u in 2021 al in behandeling bij ons was.

Voorbeeldvragen voor het gesprek met uw zorgverzekeraar

Ik start in 2022 een evidence-based behandeling bij Faas Psychologie (een ongecontracteerde zorgaanbieder) in de specialistische GGZ

Moet ik hiervoor een machtiging aanvragen? Zo ja, is hier een format voor?

Welk deel van de zorg wordt vergoed volgens de door jullie aangeboden polissen en voorwaarden?

Welk tarief hanteren jullie? Het NZA-tarief of een percentage hiervan? Welk percentage is dit?

Disclaimer: Wij doen onze uiterste best om u zo goed mogelijk te informeren met betrekking tot de zorgverkering. U kunt geen rechten ontlenen aan dit advies en wij adviseren u dan ook om altijd voorafgaand aan uw behandeling bij uw zorgverzekeraar te controleren wat u vergoed krijgt.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Neem contact op