Individuele behandeling

Individuele therapie

We bieden verschillende individuele behandelingen aan. Samen met uw behandelaar gaat u op zoek naar de behandeling die het best bij uw klachten past. De behandelingen die wij bieden voldoen aan de stand van wetenschap en praktijk en vallen onder verzekerde zorg. Wij werken volgens de geldende kwaliteitsstandaarden en kiezen voor behandelingen die bewezen het meest effectief zijn bij uw klachten. 

Wij bieden de volgende behandelingen

Cognitieve gedragstherapie (CGT)

Cognitieve gedragstherapie (CGT) is voortgekomen uit gedragstherapie en cognitieve therapie. Bij gedragstherapie ligt de nadruk op het wijzigen van gedragspatronen die emotionele problemen in stand houden. 

Meer weten

Het doel is inzicht krijgen in het patroon van gedachten, gevoel en gedrag in verschillende gebeurtenissen. En, om vaardigheden aan te leren om hiermee om te gaan. Op deze manier kan er met vertrouwen met problematische gebeurtenissen om worden gegaan en zorgen deze niet meer voor een beperking in het dagelijks leven.

Inzichtgevende psychotherapie

Inzichtgevende psychotherapie richt zich op terugkerende interactiepatronen die vaak zijn ontstaan in de kindertijd. Bewustwording van deze patronen kan het mogelijk maken andere en gezondere keuzes te maken in het leven.

Meer weten

Het doel van deze therapie is om meer inzicht te krijgen in de achtergronden en oorzaken van problemen, klachten of datgene waar je in vastloopt. De volgende stap is ervoor te zorgen dat je je  vrijer voelt in het dagelijkse leven en in contact met anderen, zodat je meer in harmonie kunt leven met jezelf en met anderen.

Psychodiagnostisch onderzoek

Als een intake onvoldoende inzicht geeft in de problemen kan aanvullend onderzoek worden gedaan. Als een behandeling is vastgelopen is onderzoek geschikt om de patiënt en behandelaren te helpen uit de impasse te komen.

Meer weten

Het doel van een psychologisch onderzoek is om meer over jezelf te weten te komen en over de problemen die er zijn. Samen met de onderzoeker ga je op zoek naar de ontbrekende puzzelstukken om te begrijpen waar jouw problemen vandaan komen. Daarnaast kan het doel vanpsychodiagnostisch onderzoek zijn om een diagnose te kunnen vaststellen op basis waarvan een behandelplan kan worden opgesteld.

Dieet psychologie

Ieder verantwoord dieet werkt, als je maar de juiste manier van denken hebt. Alleen het aanpassen van je eetgedrag is niet voldoende. We hebben een psychologisch programma ontwikkeld gericht op gewichtsverlies en gewichtsbehoud. 

Meer weten

Het doel van de behandeling is controle krijgen over het eetgedrag. In eerste instantie wordt een regelmatig eetpatroon geïntroduceerd. Vervolgens ligt de focus op het veranderen van disfunctionele gedachten. En, het loskomen van de zichzelf in standhoudende mentale gewoonten met als doel het aanleren van een alternatief eetpatroon en alternatieve coping strategieën.

Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT)

MBCT is een therapievorm waarbij een combinatie van cognitieve gedragstherapie (CGT) en mindfulness centraal staat. De therapie is een aanvulling op individuele CGT voor patiënten die in een herstellende fase zitten.

Meer weten

Het doel van de behandeling is om je te helpen een andere relatie aan te gaan met negatievegedachten en je los te maken van zichzelf in standhoudende mentale gewoonten. Hierdoor leer je om met een accepterende, niet-oordelende houding aandacht te besteden aan je ervaring in het huidigemoment. Op deze manier leer je het verband tussen negatieve gedachten, gevoelens en lichamelijkesymptomen te begrijpen.

Interpersoonlijke psychotherapie (IPT)

IPT is een vorm van psychotherapie. Het is een kortdurende gesprekstherapie voor de behandeling van depressieve klachten. De therapie gaat er van uit dat de mens andere mensen nodig heeft. 

Meer weten

We spreken van interpersoonlijk als de problematiek te maken heeft met relaties met andere mensen. Vier mogelijke centrale thema ́s worden onderscheiden: rouw, interpersoonlijk conflict, rolverandering en een tekort aan sociale contacten. Het doel van de behandeling is een snelle oplossing vinden voor de problemen waar je tegenaan loopt.

Cognitive Behavior Therapy – Enhanced (CBT-E)

CBT-E is een vorm van cognitieve gedragstherapie (CGT) die zich specifiek richt op eetstoornissen. CGT is op dit moment de meest effectief gebleken behandelmethode voor volwassenen met een eetstoornis. 

Meer weten

Het doel van de behandeling is om op een normale manier met eten om te kunnen gaan en eengezonde relatie met eten te ontwikkelen.

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)

EMDR is bedoeld voor mensen met een posttraumatische stressstoornis (PTSS) en andere trauma gerelateerde angstklachten. EMDR wordt steeds breder ingezet zoals bijvoorbeeld bij een aanhoudend negatief zelfbeeld.

Meer weten

Het doel van EMDR is afname van de trauma-gerelateerde klachten. Waarbij het niet het doel is dat de nare gebeurtenis prettig wordt of kan worden vergeten, maar dat deze beter hanteerbaar wordt. Waardoor de impact in het dagelijks leven minder groot wordt.

Competitive Memory Training (Comet)

Uitgangspunt bij deze methode is, dat een negatief zelfbeeld in stand gehouden wordt doordat positieve gedachten en beelden in het brein minder vaak ‘voorrang’ krijgen. 

Meer weten

Het doel van de training is het voelbaar maken van wat men al weet over zichzelf. Deelnemers leren op een meer realistische manier naar zichzelf kijken door meer aandacht te richten op positieve eigenschappen.

Systeemtherapie

Systeemtherapie is een vorm van psychotherapie waarbij belangrijke naasten worden betrokken bij de behandeling (bijv. de partner, ouder(s), kinderen, broer of zus.).  Systeemtherapie wordt ook vaak relatie- of gezinstherapie genoemd.

Meer weten

Het doel is om betrokkenen nader tot elkaar te brengen. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om het verbeteren van de onderlinge communicatie, het vergroten van de verbondenheid en de afstemming op onderliggende behoeften. Waarbij, afhankelijk van de problematiek, ook verwerking en/of erkenning van het verleden een rol kunnen spelen.

Lichttherapie

Voelt u zich tijdens de herfst- en wintermaanden somber en kunt u niet meer genieten van de dingen waar u normaal wel van kunt genieten?  Het gebrek aan (zon)licht kan een depressieve stemmingsstoornis met seizoensgebonden patroon veroorzaken.  

Meer weten

Het licht geeft via de ogen een signaal aan de biologische klok in de hersenen dat de dag is begonnen en reguleert daarmee ons dag- en nachtritme. Hierdoor treedt er een verbetering op in het slaappatroon, het welzijn, de gezondheid en de productiviteit overdag.

Schematherapie

Schematherapie helpt u de oorsprong van uw gedragspatronen te doorgronden en te veranderen. U leert uzelf zodanig veranderen dat u zich beter gaat voelen, beter voor uzelf kunt zorgen en beter voor uzelf op kunt komen. 

Meer weten

Het doel van schematherapie is om meer inzicht te krijgen in eigen (disfunctionele) patronen en te leren om hier anders mee om te gaan. Het uiteindelijke doel is dat je niet alleen meer inzicht krijgt in de patronen van je eigen gedrag, maar ook leert om waar nodig dit gedrag aan te passen.

Farmacotherapie

Farmacotherapie is de behandeling van psychische klachten met behulp van medicijnen. Medicatie kan de klachten verminderen of wegnemen. De juiste medicatie kan ervoor zorgen dat verstoringen worden gecorrigeerd en de klachten worden weggenomen.

Meer weten

Het doel is om verstoringen te corrigeren en daarmee symptomen en klachten weg te nemen.

Seksuologie

Seksuologie is de wetenschap van seksualiteit. Seksualiteit is voor veel mensen belangrijk en wordt vaak ervaren als iets prettigs. Dit geldt echter niet voor iedereen. Een seksuoloog is gespecialiseerd in seksuele vraagstukken en problemen. 

Meer weten

Bij Faas Psychologie wordt zorg geleverd door mensen die gespecialiseerd zijn in het diagnosticeren en zelfstandig behandelen van seksuele problemen. Deze problemen hangen vaak samen met andere lichamelijke en/ of psychische en/of relationele problemen. Het doel van de behandeling is om de seksuele problemen op te lossen.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Neem contact op

CTA simpel formulier