Voor verwijzers

Specialistische GGZ (SGGZ)

Faas Psychologie is een ambulante GGZ instelling en biedt behandeling in de SGGZ. Ons multidisciplinaire team van behandelaren staat klaar om uw patiënten met de volgende psychische klachten te helpen:

 • Depressieve klachten
 • Angstklachten
 • Traumagerelateerde problematiek
 • Persoonlijkheidsproblematiek
 • Eetproblematiek
 • Verslavingsproblematiek
 • Aanhoudende lichamelijke klachten
 • Seksuele problematiek

Team

Wij hebben op elke vestiging een professioneel team beschikbaar bestaande uit klinisch psychologen, psychiaters, psychotherapeuten, GZ-psychologen, psychologen, een huisarts en ondersteuners.

Behandelvormen

Wij bieden de volgende behandelvormen: individuele behandelingen en groepsbehandelingen, psychodiagnostisch onderzoek, psychiatrische consultatie en farmacotherapie.

Eetstoornis

Tijdens de behandeling van patiënten met een eetstoornis verricht onze huisarts de lichamelijke screening. Indien het afgelopen half jaar geen bloedonderzoek heeft plaatsgevonden, verzoeken wij de patiënt bloedonderzoek en in sommige gevallen eveneens een ECG te laten verrichten. Mochten er uit de screening afwijkingen naar voren komen die dienen te worden opgevolgd, dan zult u daar door onze huisarts van op de hoogte worden gesteld.

Psychodiagnostisch onderzoek

U kunt uw patiënten ook naar Faas psychologie verwijzen voor psychodiagnostisch onderzoek. Hierbij kan gedacht worden aan patiënten waarbij er onduidelijkheid bestaat over de diagnose of behandelmogelijkheden in de indicatiefase, patiënten met lang bestaande problematiek, patiënten bij wie eerdere behandelingen weinig effect hebben gehad en patiënten bij wie behandeling stagneert.

Wat kunt u als verwijzer/behandelaar aanvragen?

 

 • Classificerend persoonlijkheidsonderzoek volgens de DSM-5
 • Beschrijvend persoonlijkheidsonderzoek
 • Onderzoek naar autisme
 • Onderzoek naar ADHD
 • Neuropsychologisch onderzoek
 • Intelligentieonderzoek

Exclusiecriteria

We hanteren de volgende exclusiecriteria:

 

 • Leeftijd <18 jaar
 • Acute suïcidaliteit en/of crisisgevoeligheid
 • Een hulpvraag gericht op de primaire diagnose psychotische, dissociatieve of bipolaire stoornis.

Ongecontracteerde zorg

In 2023 leveren wij ongecontracteerde zorg en hanteren wij de NZA-tarieven. Dit houdt in dat de patiënt 100% van de kosten van de behandeling vergoed krijgt als er sprake is van een restitutiepolis. Indien de patiënt een natura- of een combinatiepolis heeft, zal de patiënt mogelijk een deel van de behandeling zelf moeten betalen.

Actuele wachttijden

De actuele wachttijden per locatie vindt u hier:

Zorgdomein

U kunt uw patiënt aanmelden door ons de verwijsbrief door te sturen (bij voorkeur via Zorgdomein). Uw patiënt kan zich aanmelden via het patiëntenportaal op onze website. U kunt dit eventueel ook samen met uw patiënt doen. Wij nemen binnen 24 uur contact op met uw patiënt voor het inplannen van een intakegesprek.

Ons zorgdomein adres is: 500067673@lms.lifeline.nl.
De verwijsbrief dient de volgende gegevens te bevatten:
 • De datum van de verwijzing
 • Naam verwijzer en persoonlijke AGB-code
 • Korte uitleg van de klachten en daarbij vermeld ‘vermoeden van een DSM-V benoemde psychische stoornis’
 • SGGZ verwijzing
 • Of er sprake is van een heraanmelding (Indien er sprake is van een heraanmelding binnen een jaar, dient er geen nieuwe verwijsbrief te worden toegestuurd en volstaat aanmelden via het patiëntenportaal op onze website).

Indien u twijfelt over een indicatie of wilt overleggen over een patiënt, kunt u contact met ons opnemen.

Iedereen verdient het om te genieten van het leven.