Veelgestelde vragen

Op deze pagina vindt u de antwoorden op de meest gestelde vragen van patiënten en verwijzers. Mocht uw vraag er niet tussen staan dan kunt u direct telefonisch of per email contact met ons opnemen.

Hoe zit het in 2023 met mijn zorgverzekering en vergoedingen?

Ieder jaar zijn er veel ontwikkelingen binnen de zorg. Zeker richting het einde van het jaar speelt er veel op het gebied van zorgverzekeringen. Een belangrijk onderwerp voor 2023 is bijvoorbeeld welke restitutiepolissen er nog worden aangeboden en met welke zorgverzekeraars wij wel/niet een contract hebben afgesloten. Uiterlijk 1 december zullen wij al onze patiënten informeren over de belangrijkste ontwikkelingen en adviseren over de wijze waarop de behandeling bij Faas Psychologie het best vergoed kan worden.

Waarom ontvang ik de factuur voor mijn behandeling en niet mijn zorgverzekeraar?

Faas Psychologie levert in 2022 ongecontracteerde zorg. Dit betekent dat we geen overeenkomsten hebben gesloten met zorgverzekeraars. Hierdoor mogen wij de factuur niet meer direct bij uw zorgverzekeraar indienen. Wij sturen u de factuur toe die u vervolgens kunt indienen bij uw zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar betaalt u (een deel van) het verschuldigde bedrag en u betaalt het factuurbedrag aan Faas Psychologie.

Op onze website staan de tarieven die wij rekenen voor de behandeling. Hoe worden deze tarieven vastgesteld?

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) stelt de tarieven vast en deze vindt u terug op de volgende website: https://zorgprestatiemodel.nza.nl/. Op de website van Faas Psychologie kunt u bij ‘Tarieven’ een overzicht downloaden met de tarieven per functie en de duur van de behandeling/diagnostiek. Mocht u vragen hebben over tarieven en/of vergoedingen dan kun u contact opnemen met ons secretariaat of uw zorgverzekeraar.

Waarom krijg ik niet alles vergoed van mijn zorgverzekeraar?

Het percentage dat u vergoed krijgt door uw zorgverzekeraar is afhankelijk van de polis die u heeft afgesloten. Indien u een zuivere restitutiepolis heeft afgesloten, zal u 100% vergoed krijgen. Als u een naturapolis heeft afgesloten, zal u een deel van de zorg vergoed krijgen. Het exacte percentage kunt u navragen bij uw zorgverzekeraar.

Wat moet ik doen als ik (een deel van) de factuur niet kan betalen?

Indien u verwacht dat u de factuur niet tijdig zal kunnen betalen, neemt u dan zo spoedig mogelijk contact met ons op om dit te bespreken.

Wat wordt er nu precies in rekening gebracht?

Bij het zorgprestatiemodel brengen wij enkel directe tijd in rekening. Dit zijn consulten die face-to-face, online of telefonisch plaatsvinden, maar ook inhoudelijke mails die door uw behandelaar beantwoord worden. Wij reserveren op andere momenten op de dag tijd voor overleg en administratie, welke wij niet bij de patiënt in rekening brengen.

Hoe weet ik of ik eigen risico moet betalen?

Of u naar aanleiding van uw behandeling in de ggz ook eigen risico moet betalen, hangt van verschillende dingen af:

  • Heeft u andere zorgkosten gehad in hetzelfde jaar?
    Heeft u in hetzelfde jaar ergens anders zorgkosten gehad die onderdeel waren van de basisverzekering? Bijvoorbeeld medicijnen of een behandeling in het ziekenhuis? Dan kan het zijn dat u toen uw eigen risico al heeft betaald. Of een deel daarvan.
  • Heeft u een hoger vrijwillig eigen risico?
    Heeft u bij het afsluiten van uw verzekering gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan is het  eigen risico bedrag bij u hoger. Het wettelijk eigen risico van dit jaar bedraagt 385 euro. Het  maximum eigen risico is 885 euro (500 euro bovenop het verplichte eigen risico).
Op de factuur staat dat de behandeling meer dan 45 minuten heeft geduurd. Hoe zit dat?

We werken volgens het principe planning=realisatie. Dit betekent dat we 45 minuten voor uw behandeling reserveren. Als de afwijking in tijd niet meer is dan 15 minuten (korter of langer), zal deze tijd niet worden aangepast. Wanneer dit langer dan een kwartier is, zal de tijd wel (naar boven of naar beneden) worden aangepast. Indien u van mening bent dat de tijd op de factuur niet klopt, kunt u dit bespreken met uw behandelaar.

Ik heb één afspraak gehad, maar zie twee ‘declaratieregels’ staan, waarom is dat?

Het kan zijn dat u een afspraak heeft gehad met twee behandelaren. Bij het zorgprestatiemodel wordt door elke behandelaar de (directe) tijd geregistreerd. Dit kan betekenen dat er twee regels staan bij één afspraak.

Ik volg een groepsbehandeling. Waarom verschilt het tarief van de groep per keer?

Het tarief van een groepsconsult wordt bepaald door het aantal aanwezige deelnemers dat per keer aanwezig is. Voor behandelaren geldt per beroepsgroep een ander tarief. Voor een psycholoog geldt bijvoorbeeld een ander tarief dan een GZ-psycholoog.

Mijn zorgverzekeraar vraagt om een machtiging. Hoe kom ik daaraan?

Als uw zorgverzekeraar om een machtiging vraagt, kunt u aan uw zorgverzekeraar vragen welk formulier u daarvoor dient te gebruiken (dit verschilt per zorgverzekeraar). Als u ons het formulier toestuurt zullen wij dit voor u invullen. U kunt de machtiging vervolgens naar uw zorgverzekeraar sturen.

Hoeveel moet ik zelf betalen?

Dit is afhankelijk van de polis die u hebt afgesloten. Indien u een restitutiepolis hebt, hoeft u niets te betalen. Wanneer u een natura of combinatiepolis hebt, kan het zijn dat u een deel zelf moet betalen.

Waar kan ik meer informatie vinden over het Zorgprestatiemodel?

www.zorprestatiemodel.nl

Kan ik nog gebruik maken van de privacyverklaring?

Ja. Ook in 2022 kunt u nog gebruik maken van de privacyverklaring. U kunt de privacyverklaring bij ons aanvragen en nadat u deze heeft ondertekend, kunt u deze samen met de factuur indienen bij uw zorgverzekeraar. Door het invullen van de privacyverklaring zullen zowel de diagnosegroep als de zorgvraagtypering niet op de factuur vermeld worden.

Wat is er het verschil tussen diagnostiek en behandeling:

Consult diagnostiek: bij diagnostiek onderzoekt uw behandelaar wat er met u aan de hand is, welke problematiek er bij u speelt (bijvoorbeeld tijdens een intakegesprek, een regiebehandelaarsgesprek, een eerste psychiatrisch consult of tijdens psychodiagnotisch onderzoek).

consult behandeling: bij behandeling gaat u met uw behandelaar in gesprek met als doel uw problematiek hanteerbaar te maken.

Wat is zorgvraagtypering? 

Elke patiënt is uniek. Maar verschillende patiënten hebben wel gemeenschappelijke kenmerken. Een diagnose moet wel gesteld worden, maar zegt weinig over hoeveel zorg iemand nodig heeft. De zorgvraagtypering is een indeling van groepen patiënten aan de hand van de hoeveelheid en de ernst van hun klachten en problemen.

In de vrijgevestigde praktijk worden met name patiënten behandeld met zorgvraagtype 1 tot en met 8. Over het algemeen geldt dat de zorgvraagtypen 1 tot en met 4 (soms 5) in de generalistische basis-ggz  worden behandeld, de zorgvraagtypen 5 tot en met 8 in de gespecialiseerde ggz.

De zorgvraagtypering wordt gedaan door de regiebehandelaar. Hiervoor gebruikt hij een vragenlijst genaamd HoNOS+. Deze vragenlijst wordt door de behandelaar zelf ingevuld aan de hand van de klachten en problemen van de patiënt.

Op basis van de antwoorden op de HONOS+ bepaalt de regiebehandelaar welk zorgvraagtype het beste bij uw klachten en problemen past. Dat geeft informatie over de verwachte behandelinzet en dit moet ook op de factuur van de behandeling vermeld worden.

De zorgvraagtypering is niet hetzelfde als het behandelplan. Het behandelplan geef weer welke behandeling er met u afgesproken wordt op grond van uw diagnose en de doelen die u samen met de behandelaar afspreekt. Tijdens de behandeling zal uw behandelaar bij tussentijdse evaluaties opnieuw de HoNOS+ invullen. Op basis daarvan zal gekeken worden of de behandeling bijgesteld moet worden en of de behandeling wellicht beëindigd kan worden. Uiteraard gebeurt dit altijd in afstemming met u.

Op welke tijden zijn jullie telefonisch bereikbaar?

We zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen van 0815 tot 1230 en van 1300 tot 1615 uur. In de tussentijd kunt u de voicemail inspreken en nemen we zo spoedig mogelijk contact met u op.

Wat zijn jullie openingstijden?

De praktijk is op werkdagen geopend van 0830 tot 1700 uur.

Is er een maximale duur van de behandeling?

Nee, er is geen maximale duur van de behandeling. De duur van de behandeling is afhankelijk van uw zorgvraag.

Hebben jullie een contract met mijn zorgverzekeraar?

Nee. In 2022 leveren wij ongecontracteerde zorg, dat betekent dat wij geen contracten hebben met zorgverzekeraars

Wanneer krijg ik een factuur?

De facturen zullen eens per maand worden verstuurd vanaf april 2022. U heeft dan 14 dagen de tijd om de nota door uw zorgverzekeraar betaald te krijgen en de nota bij ons te voldoen.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Neem contact op

CTA simpel formulier