Veelgestelde vragen

Op deze pagina vindt u de antwoorden op de meest gestelde vragen van patiënten en verwijzers. Mocht uw vraag er niet tussen staan dan kunt u direct telefonisch of per email contact met ons opnemen.

Hoe zit het in 2023 met mijn zorgverzekering en vergoedingen?

Ieder jaar zijn er veel ontwikkelingen binnen de zorg. Zeker richting het einde van het jaar speelt er veel op het gebied van zorgverzekeringen. Een belangrijk onderwerp voor 2023 is bijvoorbeeld welke restitutiepolissen er nog worden aangeboden en met welke zorgverzekeraars wij wel/niet een contract hebben afgesloten. Uiterlijk 1 december zullen wij al onze patiënten informeren over de belangrijkste ontwikkelingen en adviseren over de wijze waarop de behandeling bij Faas Psychologie het best vergoed kan worden.

Waarom ontvang ik de factuur voor mijn behandeling en niet mijn zorgverzekeraar?

Faas Psychologie levert in 2022 ongecontracteerde zorg. Dit betekent dat we geen overeenkomsten hebben gesloten met zorgverzekeraars. Hierdoor mogen wij de factuur niet meer direct bij uw zorgverzekeraar indienen. Wij sturen u de factuur toe die u vervolgens kunt indienen bij uw zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar betaalt u (een deel van) het verschuldigde bedrag en u betaalt het factuurbedrag aan Faas Psychologie.

Op onze website staan de tarieven die wij rekenen voor de behandeling. Hoe worden deze tarieven vastgesteld?

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) stelt de tarieven vast en deze vindt u terug op de volgende website: https://zorgprestatiemodel.nza.nl/. Op de website van Faas Psychologie kunt u bij ‘Tarieven’ een overzicht downloaden met de tarieven per functie en de duur van de behandeling/diagnostiek. Mocht u vragen hebben over tarieven en/of vergoedingen dan kun u contact opnemen met ons secretariaat of uw zorgverzekeraar.

Waarom krijg ik niet alles vergoed van mijn zorgverzekeraar?

Het percentage dat u vergoed krijgt door uw zorgverzekeraar is afhankelijk van de polis die u heeft afgesloten. Indien u een zuivere restitutiepolis heeft afgesloten, zal u 100% vergoed krijgen. Als u een naturapolis heeft afgesloten, zal u een deel van de zorg vergoed krijgen. Het exacte percentage kunt u navragen bij uw zorgverzekeraar.

Wat moet ik doen als ik (een deel van) de factuur niet kan betalen?

Indien u verwacht dat u de factuur niet tijdig zal kunnen betalen, neemt u dan zo spoedig mogelijk contact met ons op om dit te bespreken.

Wat wordt er nu precies in rekening gebracht?

Bij het zorgprestatiemodel brengen wij enkel directe tijd in rekening. Dit zijn consulten die face-to-face, online of telefonisch plaatsvinden, maar ook inhoudelijke mails die door uw behandelaar beantwoord worden. Wij reserveren op andere momenten op de dag tijd voor overleg en administratie, welke wij niet bij de patiënt in rekening brengen.

Hoe weet ik of ik eigen risico moet betalen?

Of u naar aanleiding van uw behandeling in de ggz ook eigen risico moet betalen, hangt van verschillende dingen af:

  • Heeft u andere zorgkosten gehad in hetzelfde jaar?
    Heeft u in hetzelfde jaar ergens anders zorgkosten gehad die onderdeel waren van de basisverzekering? Bijvoorbeeld medicijnen of een behandeling in het ziekenhuis? Dan kan het zijn dat u toen uw eigen risico al heeft betaald. Of een deel daarvan.
  • Heeft u een hoger vrijwillig eigen risico?
    Heeft u bij het afsluiten van uw verzekering gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan is het  eigen risico bedrag bij u hoger. Het wettelijk eigen risico van dit jaar bedraagt 385 euro. Het  maximum eigen risico is 885 euro (500 euro bovenop het verplichte eigen risico).
Op de factuur staat dat de behandeling 60 minuten heeft geduurd, terwijl we niet precies na 60 minuten zijn gestopt. Hoe zit dat?

We werken volgens het principe planning=realisatie. Dit betekent dat we 60 minuten voor uw behandeling reserveren. Als de afwijking in tijd niet meer is dan 15 minuten (korter of langer), zal deze tijd niet worden aangepast. Wanneer dit langer dan een kwartier is, zal de tijd wel (naar boven of naar beneden) worden aangepast. Indien u van mening bent dat de tijd op de factuur niet klopt, kunt u dit bespreken met uw behandelaar.

Ik heb één afspraak gehad, maar zie twee ‘declaratieregels’ staan, waarom is dat?

Het kan zijn dat u een afspraak heeft gehad met twee behandelaren. Bij het zorgprestatiemodel wordt door elke behandelaar de (directe) tijd geregistreerd. Dit kan betekenen dat er twee regels staan bij één afspraak.

Ik volg een groepsbehandeling. Waarom verschilt het tarief van de groep per keer?

Het tarief van een groepsconsult wordt bepaald door het aantal aanwezige deelnemers dat per keer aanwezig is. Voor behandelaren geldt per beroepsgroep een ander tarief. Voor een psycholoog geldt bijvoorbeeld een ander tarief dan een GZ-psycholoog.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Neem contact op