Veelgestelde vragen

Op deze pagina vindt u de antwoorden op de meest gestelde vragen van patiënten en verwijzers. Mocht uw vraag er niet tussen staan dan kunt u direct telefonisch of per email contact met ons opnemen.

Mijn zorgverzekeraar vraagt om een machtiging. Hoe kom ik daaraan?

Als uw zorgverzekeraar om een machtiging vraagt, kunt u aan uw zorgverzekeraar vragen welk formulier u daarvoor dient te gebruiken (dit verschilt per zorgverzekeraar). Als u ons het formulier toestuurt zullen wij dit voor u invullen. U kunt de machtiging vervolgens naar uw zorgverzekeraar sturen.

Hoeveel moet ik zelf betalen?

Dit is afhankelijk van de polis die u hebt afgesloten. Indien u een restitutiepolis hebt, hoeft u niets te betalen. Wanneer u een natura of combinatiepolis hebt, kan het zijn dat u een deel zelf moet betalen.

Waar kan ik meer informatie vinden over het Zorgprestatiemodel?

www.zorprestatiemodel.nl

Kan ik nog gebruik maken van de privacyverklaring?

Ja. Ook in 2022 kunt u nog gebruik maken van de privacyverklaring. U kunt de privacyverklaring bij ons aanvragen en nadat u deze heeft ondertekend, kunt u deze samen met de factuur indienen bij uw zorgverzekeraar. Door het invullen van de privacyverklaring zullen zowel de diagnosegroep als de zorgvraagtypering niet op de factuur vermeld worden.

Wat is er het verschil tussen diagnostiek en behandeling:

Consult diagnostiek: bij diagnostiek onderzoekt uw behandelaar wat er met u aan de hand is, welke problematiek er bij u speelt (bijvoorbeeld tijdens een intakegesprek, een regiebehandelaarsgesprek, een eerste psychiatrisch consult of tijdens psychodiagnotisch onderzoek).

consult behandeling: bij behandeling gaat u met uw behandelaar in gesprek met als doel uw problematiek hanteerbaar te maken.

Wat is zorgvraagtypering? 

Elke patiënt is uniek. Maar verschillende patiënten hebben wel gemeenschappelijke kenmerken. Een diagnose moet wel gesteld worden, maar zegt weinig over hoeveel zorg iemand nodig heeft. De zorgvraagtypering is een indeling van groepen patiënten aan de hand van de hoeveelheid en de ernst van hun klachten en problemen.

In de vrijgevestigde praktijk worden met name patiënten behandeld met zorgvraagtype 1 tot en met 8. Over het algemeen geldt dat de zorgvraagtypen 1 tot en met 4 (soms 5) in de generalistische basis-ggz  worden behandeld, de zorgvraagtypen 5 tot en met 8 in de gespecialiseerde ggz.

De zorgvraagtypering wordt gedaan door de regiebehandelaar. Hiervoor gebruikt hij een vragenlijst genaamd HoNOS+. Deze vragenlijst wordt door de behandelaar zelf ingevuld aan de hand van de klachten en problemen van de patiënt.

Op basis van de antwoorden op de HONOS+ bepaalt de regiebehandelaar welk zorgvraagtype het beste bij uw klachten en problemen past. Dat geeft informatie over de verwachte behandelinzet en dit moet ook op de factuur van de behandeling vermeld worden.

De zorgvraagtypering is niet hetzelfde als het behandelplan. Het behandelplan geef weer welke behandeling er met u afgesproken wordt op grond van uw diagnose en de doelen die u samen met de behandelaar afspreekt. Tijdens de behandeling zal uw behandelaar bij tussentijdse evaluaties opnieuw de HoNOS+ invullen. Op basis daarvan zal gekeken worden of de behandeling bijgesteld moet worden en of de behandeling wellicht beëindigd kan worden. Uiteraard gebeurt dit altijd in afstemming met u.

Op welke tijden zijn jullie telefonisch bereikbaar?

We zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen van 0815 tot 1230 en van 1300 tot 1615 uur. In de tussentijd kunt u de voicemail inspreken en nemen we zo spoedig mogelijk contact met u op.

Wat zijn jullie openingstijden?

De praktijk is op werkdagen geopend van 0830 tot 1700 uur.

Is er een maximale duur van de behandeling?

Nee, er is geen maximale duur van de behandeling. De duur van de behandeling is afhankelijk van uw zorgvraag.

Hebben jullie een contract met mijn zorgverzekeraar?

Nee. In 2022 leveren wij ongecontracteerde zorg, dat betekent dat wij geen contracten hebben met zorgverzekeraars

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Neem contact op