Goed nieuws voor Faas Psychologie: onlangs is door het KIWA het Kwaliteitsmanagement-systeemcertificaat NEN-EN-ISO 9001:2015 aan ons verleend.

Dat betekent dat ons kwaliteitsmanagementsysteem volledig voldoet aan de (internationale) eisen die daaraan gesteld worden, om de kwaliteit van zorg te verlenen waar de patiënt recht op heeft. En daar zijn we trots op.  

Kwaliteitsmanagement bij Faas Psychologie

Binnen Faas zijn er standaard processen die worden doorlopen wanneer een patiënt zich aanmeldt voor behandeling. Dit zorgt voor eenheid binnen de organisatie en het zorgt ervoor dat onze dienstverlening veilig, betrouwbaar en van goede kwaliteit is. Om te controleren of deze processen optimaal zijn, zijn ze door keuringsinstituut KIWA getoetst aan internationale normen voor kwaliteitsmanagementsystemen. Deze normen zijn opgesteld door ISO. Goed nieuws: Faas Psychologie is zonder problemen door de keuring gekomen. Daarom zijn we vanaf heden trotse bezitters van het ISO 9001-certificaat. 

ISO 9001: wat is het?

ISO staat voor Internationale Organisatie voor Standaardisatie en is een samenwerkingsverband tussen nationale standaardisatieorganisaties in 163 landen. ISO is in 1947 opgericht en houdt zich sindsdien bezig met het ontwikkelen en onderhouden van wereldwijd geaccepteerde standaarden voor bedrijven en organisaties. Zij ontwikkelden onder andere kwaliteitsstandaarden, bekend als ‘ISO 9001’. Wereldwijd zijn meer dan één miljoen organisaties en bedrijven, verspreid over 170 landen, in het bezit van het ISO 9001-certificaat. Hiermee tonen zij aan dat ze een kwaliteitsmanagementsysteem hebben wat aan internationale eisen voldoet.

De eisen van ISO 9001

ISO 9001 bestaat uit zeven categorieën waarop Faas Psychologie is beoordeeld. Deze categorieën vertegenwoordigen verschillende normen, waarden en overtuigingen. Allemaal dragen ze bij aan een goede kwaliteit zorg die wordt geboden aan onze patiënten. Daarom is het van belang dat we goed functioneren op al deze punten: 

– De focus van kwaliteitsmanagement ligt op de behoeften van de patiënt.  
– Het management van de organisatie is eensgezind en adequaat.
– De werknemers zijn competent en betrokken.
– De activiteiten binnen het bedrijf worden als geheel benaderd.  
– Er wordt gestreefd naar continue verbetering van processen en dienstverlening.
– Besluiten worden genomen op basis van data en informatie.
– Relaties met externe partijen waar Faas Psychologie mee samenwerkt zijn warm en onderhouden.

Wat betekent dit voor de patiënt?  

Patiënten die bij Faas Psychologie in behandeling komen, kunnen erop vertrouwen dat we er alles aan doen om hen de kwaliteit zorg te bieden die ze verdienen. Ook kan de patiënt erop rekenen dat Faas Psychologie aandacht besteedt aan het verbeteren en optimaliseren van de zorg. Dus heb je vragen, suggesties, klachten of verbeterpunten? Dan horen we het natuurlijk graag. Je kunt hiervoor altijd terecht bij je behandelaar of bij het secretariaat.